Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Meer informatie over de invoering van het kwaliteitsstatuut is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Eenmanspraktijk:
Deze praktijk is een zogenaamde eenmanspraktijk. Dit heeft een aantal consequenties:
• Crisis: 24-uurs bereikbaarheid is in een eenmanspraktijk niet goed te realiseren. Als u dringend hulp nodig heeft, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u het beste contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats (HAP Den Haag is telefonisch bereikbaar op 070-3469669).
• Tijdens vakanties of bij ziekte wordt er waarneming georganiseerd indien dat nodig is. Cliënten worden hiervan op de hoogte gesteld.
• In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid buiten kantooruren (telefonisch en per e-mail).

Kwaliteitsstatuut:
U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Starrenburg downloaden via onderstaande link:
kwaliteitsstatuut 2022