In Psychologiepraktijk Starrenburg wordt er contractvrij gewerkt. Dit houdt in dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat een zorgverzekeraar aan u vergoedt. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening is voor Psychologiepraktijk Starrenburg reden om contractvrij te werken. Er zijn belangrijke verschillen tussen contractvrij werken en werken op basis van contracten met zorgverzekeraars. Op https://contractvrijepsycholoog.nl kunt u meer lezen over deze keuze.

De gecontracteerde psycholoog
De psycholoog ondertekent een contract, aangeboden door een zorgverzekeraar en onderwerpt zich daarmee aan een aantal voorwaarden op gebied van behandelduur, invulling van de behandeling en betaling. De cliënt merkt hier oppervlakkig gezien niets van. De psycholoog declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar die de hulp vergoedt, mits de klachten passen bij een classificatie zoals beschreven in het handboek voor psychiatrische stoornissen (de DSM 5) en nadat eerst het eigen risico is opgemaakt. Wanneer het ‘omzet plafond’ is bereikt kan het zo zijn dat behandeling moet worden gestopt of dat de psycholoog geen mensen meer aanneemt van sommige verzekeraars. Dit is een zeer onwenselijke situatie.

De contractvrije psycholoog
De psycholoog sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Dit heeft als gevolg dat de psycholoog de nota rechtstreeks aan de cliënt toestuurt. De cliënt dient de rekening zelf in bij de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijgt de cliënt een deel (60-85%) vergoed, bij een restitutiepolis krijgt de cliënt het volledige bedrag vergoed. Hier staat de overeenkomst tussen cliënt en psycholoog centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie.

Professioneel handelen
De zorgverzekeraars proberen in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden bepaald. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis. Het professioneel handelen hoort bij de professional, en niet bij de verzekeraar. De nascholingen in het kader van de 5-jaarlijkse herregistratie in het BIG-register en de beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van het professioneel handelen.

Administratie
De contractvrije psycholoog heeft niet te maken met administratieve voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden opgelegd, zoals het beheren van hun budgettaire stromen. De contractvrije psycholoog hoeft cliënten geen “nee” te verkopen als er een zogenaamd ‘omzetplafond’  is bereikt bij de zorgverzekeraar. Bovendien hoeft de psycholoog geen administratieve taken op zich te nemen die eigenlijk bij de zorgverzekeraar thuishoren, zoals het in de gaten houden van een budget. Door niet gebonden te zijn aan deze extra administratieve taken blijft er meer tijd en ruimte over om daadwerkelijk behandeling te bieden aan cliënten.

Nadelen
Bij gecontracteerde psychologen verlopen de declaraties geautomatiseerd (via Vecozo), hetgeen makkelijk is voor zowel cliënt als psycholoog. Hoewel het eigen risico van €385 eerst moet worden opgemaakt, zijn er verder geen bijkomende kosten aan de behandeling verbonden. Bij contractvrije psychologen moet de cliënt bij sommige polisvarianten (bijvoorbeeld de naturapolis) een deel van de behandeling zelf betalen. Door dit beleid jagen de zorgverzekeraars hun verzekerden op hogere kosten dan nodig en wordt ongelijke behandeling gecreëerd. Vrije keuze van psycholoog is een groot goed maar wordt op deze wijze bemoeilijkt.