Op 01-01-2023 gaan de nieuwe tarieven  van het Zorgprestatiemodel in.

Factuur
Psychotherapeutische zorg maakt deel uit van de basiszorg. U ontvangt iedere 3 maanden een factuur voor de verrichte sessies, die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De kosten zijn inzichtelijk en worden per gesprek op de factuur vermeld.

Tarief
Het tarief voor een intake (van 75 minuten) is € 295,29; het tarief voor een individueel behandelconsult (van 45 minuten) is € 179,24. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn terug te vinden via deze link.  De tarieven zijn gebaseerd op opleidingsniveau / specialisatie, behandelsetting en tijdsinvestering. Indirecte tijd (bijvoorbeeld tijd voor het schrijven van een gespreksverslag of een brief) wordt niet in rekening gebracht.

Wijze van tijdsregistratie
De tijd die in de agenda is gereserveerd bepaalt het tarief, ook als het consult iets korter of iets langer duurde. Bijvoorbeeld: voor een behandelconsult wordt 45 minuten in de agenda geregistreerd. Het bijpassende tarief wordt gehanteerd, ook als het consult in werkelijkheid 40 minuten of 50 minuten duurt. Wanneer een consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt de consult tijd aangepast. Bijvoorbeeld: een behandelconsult staat gepland voor 45 minuten maar loopt uit tot 70 minuten. In dit geval zal een consult van 60 minuten worden gedeclareerd.

Vergoeding verzekering
Psychologiepraktijk Starrenburg heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekering.

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis of een naturapolis. Iedere polis biedt een andere vergoeding.

  • Restitutiepolis:
    U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en u heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat. Voor behandeling bij Psychologiepraktijk Starrenburg is dit de meest gunstige variant.
  • Combinatiepolis:
    Met een combinatiepolis geldt dat sommige vormen van zorg 100% worden vergoed en andere vormen van zorg niet. Het kan bij dit soort polissen zo zijn dat GGZ-zorg in feite gedekt wordt als bij een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!
  • Naturapolis:
    Bij een naturapolis heeft u afgesproken alleen volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 70 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandeling. Aan het einde van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Welke polis kiezen?
Aangeraden wordt een restitutiepolis te kiezen. Op de website van contractvrijepsycholoog.nl vindt u het overzicht van 2024 van zorgverzekeraars die 100% vergoeden in de restitutiepolis (gedrukt in rood op het overzicht).

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van €385 per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd voor een afspraak dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U kunt uw afspraak annuleren via app of e-mail.

Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvangt u een nota van €50.