Door Psychologiepraktijk Starrenburg worden geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. U kunt over de achtergrond van deze keuze lezen bij contractvrij werken. Iedere praktijk is verplicht zich te houden aan de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.

Vergoeding verzekering
Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis. Iedere polis biedt een andere vergoeding.

  • Restitutiepolis:
    U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en u heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat. Voor behandeling bij Psychologiepraktijk Starrenburg is dit de meest gunstige variant.
  • Combipolis:
    Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking kunnen komen. Het kan bij dit soort polissen zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!
  • Naturapolis:
    Bij een naturapolis heeft u afgesproken alleen volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 70 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandeling. Aan het einde van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Overzicht vergoedingen
Dit is het overzicht van de vergoedingen in 2021 voor de verschillende polissen.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van €385 per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd voor een afspraak dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U kunt uw afspraak annuleren via 06-50705478. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een app of e-mail sturen.

Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvangt u een nota van €50.