U kunt bij Psychologiepraktijk Starrenburg terecht voor diagnostiek en psychotherapeutische behandeling. Het diagnostisch proces richt zich op het classificeren van wat er aan de hand is en het begrijpen van (het ontstaan van) de klachten. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten.

Wat is psychotherapie?
Mensen van alle leeftijden kunnen te maken krijgen met psychische klachten. Psychotherapie is een ‘op maat gesneden’ behandelmethode voor psychische problemen. De behandeling is kort wanneer dat kan en langer wanneer het nodig is, met concrete, meetbare doelen. Psychotherapie helpt om meer zicht te krijgen op die processen en patronen waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Wanneer u beter begrijpt waar u last van heeft en waar bepaalde gedachten en gevoelens vandaan komen, kunt u er vaak beter mee omgaan. Inzicht in de problematiek helpt vervolgens te voorkomen dat klachten in de toekomst terugkomen. We kijken samen hoe de klachten aangepakt kunnen worden.

Welke behandeling wordt geboden?

  • Cognitieve gedragstherapie:
    Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment. CGT is de combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Enerzijds is het uitgangspunt bij CGT dat klachten ontstaan op basis van eerdere ervaringen in iemands leven, waardoor slechte gewoontes zijn ontstaan. Deze gewoontes kunnen weer worden afgeleerd. Anderzijds is het uitgangspunt dat slechte gewoontes in stand worden gehouden doordat mensen negatief (of niet realistisch) over zichzelf denken. CGT pakt zowel het gedrag als de in stand houdende gedachten aan.
  • Schemagerichte therapie:
    Schemagerichte therapie is een vorm van cognitieve therapie die mensen kan helpen om langer bestaande patronen van reageren te veranderen, waaronder de manieren waarop ze omgaan met emoties, met zichzelf en met andere mensen. Een schema is een stabiel en langdurig patroon van reageren dat zich ontwikkelt in de kindertijd en uitgebreid wordt gedurende het leven van een individu. Iedereen bekijkt de wereld door de gekleurde bril van zijn of haar schema’s. Deze schema’s oefenen op verschillende manieren hun invloed uit op ons gedrag. Schematherapie is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of mensen die een bepaald patroon van reageren hebben, dat ze iedere keer weer in de problemen brengt.
  • EMDR:
    EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode bij het verwerken van traumatische ervaringen. Er is steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR niet alleen bij traumaverwerking, maar ook bij andere problemen en klachten kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld angststoornissen of een negatief zelfbeeld.