Annemieke StarrenburgWelkom bij Psychologiepraktijk Starrenburg.

Mijn naam is Annemieke Starrenburg en ik ben praktijkhouder van Psychologiepraktijk Starrenburg.

Mijn visie op therapie
Therapie betekent voor mij het samen werken aan verandering in een vertrouwde en veilige sfeer. Het stil staan bij wat er in je omgaat zorgt er voor dat je je bewust wordt van onderliggende processen in jezelf en in het contact met anderen. Dit biedt ruimte om verandering op gang te brengen en te oefenen met ander, nieuw gedrag.

Mijn ambitie
Ik wil op een laagdrempelige manier anderen helpen zodat zij de problemen waar zij in hun leven tegen aanlopen kunnen oplossen of hier beter mee om kunnen gaan. Ik sta voor kwaliteit, een persoonlijke benadering en eerlijkheid en openheid in het contact.

Mijn opleidingen
Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen, waar ik in 2003 afstudeerde. Sindsdien ben ik werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg. Ik begon mijn carrière als psycholoog in een top-klinisch ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente. Daarna volgde ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij Dimence in Deventer. In 2007 keerde ik terug naar het Medisch Spectrum Twente. Daar volgde ik de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog en deed ik promotieonderzoek naar het psychologische aanpassingsproces bij patiënten die voor de eerste keer een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) krijgen. Voor een overzicht van mijn publicaties kunt u research gate bezoeken.

Ik heb gewerkt op poliklinische afdelingen van een aantal GGZ-instellingen, waar ik een zeer brede ervaring heb kunnen opdoen met uiteenlopende psychische stoornissen. In het bijzonder ligt mijn interesse op het gebied van traumabehandeling, de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en de cardiopsychologie.

Ik ben geschoold in verschillende psychotherapeutische behandelmethodes, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), schematherapie, en cliëntgerichte psychotherapie.

Ik ben aangesloten bij de NVGzP, Vereniging voor Schematherapie en de LVVP.