U kunt zich aanmelden voor behandeling via onderstaand aanmeldformulier, of via e-mail (info@praktijkstarrenburg.nl).

Er volgt na de aanmelding een eerste afspraak, een zogenaamd ‘intakegesprek’, waarbij een diagnose wordt gesteld. Daarna wordt in overleg een behandelplan opgesteld.

Indien u gebruik wilt maken van vergoeding van de gesprekken door uw zorgverzekering is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts/bedrijfsarts waar de volgende gegevens op staan, anders kan het zijn dat er moeilijkheden ontstaan wanneer u de declaratie indient:

  • De datum van verwijzing moet gelegen zijn vóór de datum van het eerste gesprek
  • De naam, het adres en AGB-code van de arts
  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Uw arts dient aan te geven dat er ‘een vermoeden is van een DSM 5 stoornis’. Deze hoeft niet expliciet genoemd te zijn, liever niet zelfs, in verband met de privacy
  • De arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ of voor de Specialistische GGZ.

Voornaam

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum [dd-mm-jjjj]

Waar zoekt u hulp voor?

Wie verwijst u? (naam huisarts)

Vul hier de verzekeringsgegevens (maatschappij, nummer) van uw zorgverzekering in

Wat voor soort basispolis heeft u?
Natura (geen vrije keus in zorgaanbieder)Combi (soms vrije keus in zorgaanbieder)Restitutie (vrije keus in zorgaanbieder)Weet ik niet

Wanneer bent u telefonisch bereikbaar?

E-mail adres