In Psychologiepraktijk Starrenburg wordt er contractvrij gewerkt. Dit houdt in dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening is voor Psychologiepraktijk Starrenburg reden om contractvrij te werken. Er zijn belangrijke verschillen tussen contractvrij werken en werken op basis van contracten met zorgverzekeraars.

De gecontracteerde psycholoog
De psycholoog ondertekent een contract, aangeboden door een zorgverzekeraar en onderwerpt zich daarmee aan een aantal voorwaarden op gebied van behandelduur, invulling van de behandeling en betaling. De cliënt merkt hier oppervlakkig gezien niets van. De psycholoog declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar die de hulp vergoedt, mits de klachten passen bij een classificatie zoals beschreven in het handboek voor psychiatrische stoornissen (de DSM 5) en nadat eerst het eigen risico is opgemaakt.

De contractvrije psycholoog
De psycholoog sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Dit heeft als gevolg dat de psycholoog de nota rechtstreeks aan de cliënt toestuurt. De cliënt dient de rekening zelf in bij de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijgt de cliënt een deel (75-80%) vergoed, bij een restitutiepolis krijgt de cliënt het volledige bedrag vergoed. Hier staat de overeenkomst tussen cliënt en psycholoog dus centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie.

Privacy
Zorgverzekeraars willen in toenemende mate inkijk in de therapiekamer waarmee volgens Psychologiepraktijk Starrenburg de privacy van de cliënt wordt bedreigd. De zorgverzekeraars beroepen zich weliswaar op een eigen gedragscode die zou zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), maar de rechter heeft deze eind 2013 nog teruggefloten omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is.

Door geen contracten aan te gaan, kan de privacy van mensen in behandeling beter worden gegarandeerd. De cliënt kan er zeker van zijn dat alles wat in therapiekamer wordt besproken, vertrouwelijk blijft. Uiteraard is het belangrijk om kritisch te blijven over de werkzaamheden in de praktijk, maar daar zijn andere manieren voor. Zo kan de zorgverzekeraar haar verzekerden rechtstreeks vragen of zij de therapie zinvol vonden. Ook de BIG herregistratie biedt voldoende mogelijkheden om professionele kwaliteiten te toetsen.

Professioneel handelen
De zorgverzekeraars proberen in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden bepaald. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis. Als voorbeeld: een enkelvoudige fobie mag niet meer door de psycholoog worden behandeld, maar moet door een arts met verslavende pillen (benzodiazepines) worden bestreden. Dit ondanks het feit dat gedragstherapie in de meeste gevallen effectiever is en volgens de multidisciplinaire richtlijn de therapie van eerste keuze dient te zijn.

Administratie
De contractvrije psycholoog heeft niet te maken met administratieve voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden opgelegd, zoals het beheren van hun budgettaire stromen. De contractvrije psycholoog hoeft cliënten geen “nee” te verkopen als er een zogenaamd ‘omzetplafond’  is bereikt bij de zorgverzekeraar. Bovendien hoeft de psycholoog geen administratieve taken op zich te nemen die eigenlijk bij de zorgverzekeraar thuishoren, zoals het in de gaten houden van een budget. Door niet gebonden te zijn aan deze extra administratieve taken blijft er meer tijd en ruimte over om daadwerkelijk behandeling te bieden aan cliënten.

Nadelen
Bij gecontracteerde psychologen verlopen de declaraties geautomatiseerd (via Vecozo), hetgeen makkelijk is voor zowel cliënt als psycholoog. Hoewel het eigen risico van €385 eerst moet worden opgemaakt, zijn er verder geen bijkomende kosten aan de behandeling verbonden. Bij contractvrije psychologen moet de cliënt bij sommige polisvarianten (bijvoorbeeld de naturapolis) een deel van de behandeling zelf betalen. Door dit beleid jagen de zorgverzekeraars hun verzekerden op hogere kosten dan nodig en wordt ongelijke behandeling gecreëerd. Vrije keuze van psycholoog is een groot goed maar wordt op deze wijze bemoeilijkt.

Als u meer wilt weten over contractvrij werken kunt u kijken op contractvrijepsycholoog.nl